Cold Response vinterøvelse 2020. Foto:Kristian Kapelrud, Forsvaret
Del saken

Når flere tusen soldater er i farta, skald et adskillige kjøretøy til for å flytte dem. Cold Response-øvelsen involverer i overkant av 15 000 soldater og det betyr mye trafikk.

I disse tider kommer opp mot 16 000 soldater og store mengder kjøretøy til Norge for å delta på vinterøvelsen Cold Response, melder Forsvaret på egne nettsider.

Det betyr flere militære kolonner og saktegående militære kjøretøy på veiene. Det gjelder særlig i selve øvingsområdet i Troms region, men også i Trøndelag, hvor en del av utstyret tas ut av forhåndslagrene og sendes nordover.

Hold avstand og ikke kjør forbi

– Øvrige trafikanter må ikke hindre eller forstyrre en militær kjøretøykolonne, disse skal ha fri vei. Det betyr at man i praksis ikke skal kjøre forbi en militær kolonne, med mindre man er på en firefelts vei. Det er ellers viktig å følge anvisninger gitt av politiet eller militærpolitiet, sier Anette Hauge i Statens vegvesen.

Kommandersersjant Kari Leinan i RSOM-bataljonen i Forsvaret håper folk vil vise litt ekstra tålmodighet, og ellers bruke sunn fornuft i møte med militære kolonner.

– Både svingradius, fart og sikt for sjåførene i militære kjøretøy er helt annerledes enn for vanlige kjøretøy. Forsvaret og Statens vegvesen ber derfor alle bilister og fotgjengere om å vise ekstra aktsomhet og holde god avstand til militære kolonner. Slik kan vi ivareta sikkerheten best mulig, sier hun.

Les også: Cold Response: 15 000 soldater deltar – nå ruller kjøretøyene

Artikkelen fortsetter under bildet.

Cold Response gir betydelig økt militær trafikk på veiene i Midt- og Nord-Norge. Foto:Kristian Kapelrud, Forsvaret

Merkes med flagg og lys

De militære kolonnene går saktere enn trafikken ellers.

– Tungt lastede kjøretøy bruker lengre tid på å komme opp i fart etter et kryss eller i oppoverbakker, sier Leinan i RSOM-bataljonen (Receiving, staging and onward movement) i Forsvaret.

Denne bataljonen tar imot NATO-styrker som kommer til Norge, og får dem dit de skal, varsler Forsvaret på nett.

– Militære kolonner skal være merket med blått flagg eller lys på det første kjøretøyet og grønt flagg eller lys på det bakerste. Militære kolonner skal også være merket med «militær kolonne», forklarer Anette Hauge i Statens vegvesen.

Bruk av flagg og lys beskrives av vegtrafikkloven. Bruken av skilt er en militær bestemmelse og skal også følges av Norges allierte.

I mars 2020 gjennomfører Forsvaret øvelsen Cold Response sammen med allierte og partnere og sikkerheten er satt i høysetet. Foto:Kristian Kapelrud, Forsvaret