Telemark bataljon, Hærens hurtige reaksjonsstyrke, (TMBN HRS) ankommer Forsvarets havneterminal ved Sørreisa fra Rena via Åndalsnes, i forbindelse med den multinasjonale vinterøvelsen Cold Response 2020.
Del saken
I forbindelse med den kommende vinterøvelsen Cold Response vil det være mye militær trafikk på veiene i Troms og Nordre Nordland denne uken.
De neste tre dagene vil det være mange militære kolonner mellom Sørreisa og Setermoen.

I tillegg vil Brigade Nord sine avdelinger i Troms forflytte sine avdelinger til Nordre Nordland fra tirsdag til neste mandag. Til helgen vil også E6 mellom Narvik og Bjerkvik bli omfattet.

En militær kolonne kan bestå av mellom 4 og 12 kjøretøy. Alle militære kolonner skal være merket foran og bak.

Kjøretøy med bred last vi ha ytterligere merking og følgebil. Forbikjøring av militære kolonner frarådes på det sterkeste for din og andres sikkerhet. Beregn litt lengre tid.

Amerikanske soldater har klargjort kjøretøy for norske vinterforhold. Foto: Forsvaret

Mandag 2.mars
Sørreisa havn – til Setermoen (RV86 og E6)
17 kolonner i tidsrommet 0800 – 2200

Tirsdag 3. mars
Sørreisa havn – til Setermoen (RV86 og E6)
8 kolonner i tidsrommet 0230 – 2030

Denne dagen vil også Brigade Nord sine avdelinger i Troms, starte transport fra sine leire. Derfor vil veistrekningene mellom Skjold, via Bardufoss og Setermoen, til Bjerkvik og Osmarka også bli berørt.

Denne transporten vil pågå helt frem til selve feltøvelsen starter mandag 9. mars.

Onsdag 4.mars
Sørreisa havn – til Setermoen (RV86 og E6)
8 kolonner i tidsrommet 0100 – 1900

Lørdag 07.mars
Narvik til Bjerkvik (E6)
22 kolonner fra 1030 – 1800 Av disse 22 kolonnene er 5 kolonner Beltevogn kolonner.

Alle disse kjører fra Narvik mellom 1345 og 1445 (15 minutter intervaller mellom hver kolonne). Beltvognkolonnene har maks hastighet 30km/t.

Mengder med forhåndslagret militærmateriell er rullet ut av lagrene for medvirkning i Cold Response 2020. FOTO: Forsvaret

Fakta

Totalt deltar omtrent 15000 soldater i øvelsen Cold Response.

Dette er en norskledet øvelse med allierte og partnernasjoner. Ni nasjonaliteter deltar, Sverige, Finland, Danmark, Tyskland, Nederland, Belgia, Storbritannia og USA, i tillegg til Norge.

Norge deltar med styrker fra Hæren, Sjøforsvaret, Luftforsvaret, Heimevernet, Forsvarets spesialkommando.

Store deler av logistikk-enhetene i Forsvaret i tillegg til Cyberforsvaret. Norge deltar med om lag 8000 soldater.

Totalforsvaret deltar med enheter fra Avinor, Luftfartstilsynet, Bane nord, Statens vegvesen, Politiet, Kystverket, fylker, kommuner og Narvik havn, med flere.