En hodeskalle og et bilde av Charles Darwin i museet i Down House, Bromley, Kent. AFP PHOTO/Carl de Souza
Del saken

12. februar 1809. for 210 år siden, ble Charles Darwin født i Shropshire, England. 22 år senere startet han en reise som skulle forandre verdenshistorien.

Høsten 1831 ble HMS Beagle klargjort ved kaien i Plymouth, London. Reisen skulle være vitenskapelig: Oppdraget var å teste marinens klokker og tegne kart.

Men det er slett ikke dette skuta huskes for i dag.

Om bord på skipet var nemlig også Charles Darwin, 22 år – en tidligere mislykket medisinstudent, nåværende ikke særlig interessert teologistudent – men av god familie, med godt hode og med utferdstrang.

For å tilfredsstille familiens krav forsøkte Darwin seg først på medisinstudiet, men ga til slutt opp studiene. Deretter ble det teologistudier, et rent karrieremessig valg siden Darwin-familien nesten må kunne kalles ateister.

Men hele tiden var det biologi og geologi som var hovedinteresse og lidenskapen til den unge engelskmannen. Han brukte tiden sin på jakt, friluft og en stor samling av biller.

Ekspedisjon
Darwin planla en ekspedisjon til Kanariøyene. Sammen med vennen Marmaduke Ramsey ville han studere Tenerifes vulkaner og jungler, altså en kombinasjon av biologi og geologi. Men Ramsey døde rett før avreise, og Darwin reiste skuffet og fortvilet hjem til familien. Der ventet brevet som skulle forandre hans liv.

Brevet var fra en av lærerne på Cambridge, som lurte på om Darwin kunne tenke seg en reise rundt jorda.

HMS Beagle
Under den myteomspunnede reisen var Darwin stort sett kontinuerlig sjøsyk i fem år, men det hindret ham ikke fra å utføre sitt banebrytende arbeid. Darwin skrev en bok om reisen, The Voyage of the Beagle. Det er en spennende og velskrevet bok som gir et godt innblikk i hvordan Darwin observerte og resonnerte.

Etter en reise som gikk via Kapp Verde, over Atlanterhavet og opp og ned østkysten av Sør-Amerika, ble kursen satt rundt Kapp Horn og nordover langs vestkysten av Sør-Amerika. Etter hvert ankom HMS Beagle Galapagos.

Galapagos
Det mest avgjørende funnet Darwin gjorde under oppholdet på Galapagos-øyene, var at fant dyr som varierte i utseende fra øy til øy. Men han forsto ikke betydningen av funnene før et par år senere, når han arbeidet med å systematisere og analysere funnene. Konklusjonene hans medørte et paradigmeskifte, og skapte et helt nytt verdensbilde.

Den gamle måten å se verden på var som noe skapt og statisk. Men Darwin presenterte en verden som var dynamisk, i stadig utvikling. Dette førte frem til en av våre mest standhaftige vitenskapelige teser: Evolusjonsteorien.

Artenes opprinnelse
On the Origin of Species (egentleg «On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life») er Charles Darwin sitt banebrytende verk om evolusjon ved naturlig seleksjon. Boken kom ut i første opplag 24. november 1859, og ble en umiddelbar suksess, men selvsagt svært omstridt.

Darwin brukte ikke begreper som evolusjon (før helt sent i livet), og sa heller ikke «survival of the fittest». Han sa heller ikke at vi stammet fra apene. Men han sa vi hadde felles forfedre.

Darwins teorier har i løpet av de snart 160 årene stadig blitt bekreftet, og er en helt grunnleggende modell for å forstå hvordan levende vesener utvikler seg. Genetikken er en moderne vitenskap som i stor grad synes å bekrefte Darwins idéer. Og evolusjonens grunntanke brukes også på andre områder, som religionsforskning og samfunnsforskning.

Det er en glede og ære å ta en skål for Charles Darwin, her på Kanariøyene hvor jeg oppholder meg akkurat nå. Gratulerer med 210-årsdagen!