Illustrasjonsbilde. Pixabay, foto: 3dman_eu
Del saken

«The Golden State» vedtok nylig å innføre nye reguleringer som skal redusere utslipp av klimagasser fra bondegårder.

De fokuserer blant annet på flatulens fra kyr, som har høyt innhold av metan, og er en kraftigere klimagass enn karbondioksid (CO2).

– Hvis vi kan redusere utslipp av metan, kan vi virkelig forsinke den globale oppvarmingen, uttaler Ryan McCarthy, som er vitenskapelig rådgiver for California Air Resources Board.

Enda er ikke regelverket fullt utviklet, men en av metodene som anbefales er strengere regulering rundt for. Det henvises til forsøk i Australia, som viser at å blande inn sjøgress i foret reduserer utslipp av metan.

Husdyr står for 14,5 % av menneskeskapte klimagasser, hovedsakelig er det produksjon av kjøtt og melk som er syndebukken.

California er den staten i USA som har gjort mest for å redusere klimaavtrykket, som i sine strenge reguleringer for flaskevann. Den liberale staten er også kjent som sanctuary state, med sin utviklede velvilje overfor illegale migranter, og sin motvilje og motarbeidelse mot nasjonale myndigheter som ICE. Trump har gjentatte ganger truet med å stanse statlige overføringer til såkalte sanctuary cities, noe som foreløpig har blitt stanset av retten.

Stadig flere økonomer advarer mot at økonomien i California er i en svært kritisk situasjon, med boligboble, økende hjemløshet og stadig økende offentlige utgifter som følge av store offentlige prosjekter, økt immigrasjon og en utvidet velferdsstat.

Bønder frykter at de nye reguleringene vil ramme jordbruket hardt økonomisk. De frykter økte priser og vekst i kostnadene.

Metan er forøvrig en ressurs som kan utnyttes i produksjon av energi, men dette krever omfattende investeringer og er ikke lønnsomt uten statlige subsidier.