Illustrasjonsfoto: Pixabay
Del saken

Aldri før har det blitt født så få barn i de tre nordiske landene Norge, Finland og Island.

– Vi er på vei mot en Kina-tilstand, uten at vi har ført noen ettbarnspolitikk, sier forsker Anna Karlsdóttir i Nordregio, Nordisk ministerråds forskningssenter for regional utvikling og planlegging, i en pressemelding.

Karlsdóttir er en av forfatterne av en ny, nordisk rapport der forskerne blant annet har sjekket befolkningsutviklingen i samtlige kommuner og regioner i Norden, skriver forskning.no.

Fødselstallene har gått ned i nesten hele Norden. Bare på Færøyene fødes det fortsatt flere enn det dør.

Liten effekt av foreldrepermisjon

Det forbauser Anna Karlsdóttir at de sjenerøse nordiske systemene for foreldrepermisjon og barneomsorg ikke har større effekt på fødselstallene,står det i artikkelen på Nordisk Samarbeids nettsider.

Systemene ble skapt på 1960- og 70-tallet for å flere kvinner ut på arbeidsmarkedet. Politiske tiltak for å skape et likestilt foreldreskap har ført til at stadig flere nordiske fedre blir hjemme med de små barna sine.

– Vi har tidligere hatt høy fertilitet i Norden. Dette har delvis blitt forklart med at vi har gode ordninger for foreldrepermisjon og barneomsorg.

– Nå ser det ikke ut til at disse ordningene har så stor effekt som man kunne forvente, ifølge Karlsdóttir, som mener de nordiske landene nå ligner mer og mer på resten av verden.

I Finland fødes færrest barn

I Finland er det størst nedgang i fødselstallene. Der får nå hver kvinne i gjennomsnitt 1,4 barn, mot 1,9 i 2010.

Norge ligger like bak med 1,56 barn, mot 1,96 i 2010. Finland og Norge ligger nå lavere enn EU-gjennomsnittet.

På Island har det gått ned fra 2,2 barn per kvinne til 1,7 på ti år.

Selv Grønland, som vanligvis har hatt høye fødselstall, har hatt en nedgang. Der får nå hver kvinne i gjennomsnitt 2,0 barn, ifølge forskning.no.

Takket være Sverige og Danmark, som fortsatt har relativt høye fødselstall, ligger Norden som helhet litt over EU-snittet.

I Sverige fødes det 1,76 barn per kvinne og i Danmark 1,72.

Forskerne har bommet

Astri Syse, forsker i Statistisk sentralbyrå, innrømmet nylig overfor forskning.no at byrået har bommet på framskrivingene av kvinners fruktbarhet.

Nedgangen i antallet nyfødte barn i Norge er større og mer dramatisk enn befolkningsforskerne varslet noen år tilbake.

Forskerne jobber nå med modeller som bedre kan framskrive fruktbarheten. De ser at mange land har fått større avvik enn de har kunnet forutse.

Norske kvinner må føde 2,1 barn hver for å opprettholde befolkningen.

Mindre innvandring

SSB har også overestimert hvor mange innvandrere som vil komme til Norge, fortalte SSBs Astri Syse.

Disse to faktorene, redusert innvandring og redusert fruktbarhet, gjør sammen at aldringen blir sterkere enn forskerne trodde for noen år siden.

Ifølge forskning.no  var mange av de innvandrerne som bosatte seg i distrikts-Norge for noen år siden fra Øst-Europa.

I årene framover vil det bli stor mangel på unge i land som Polen og Litauen. Derfor vil det komme færre innvandrere til distrikts-Norge framover, tror forskerne.

Forskerne bak rapporten til Nordisk råd mener at en vellykket integrering av innvandrere kan bli avgjørende for å snu trenden i distriktene i Norden.