Boy Scouts - i gamle dager. Pixabay. Foto: RainWater_Gallery
Del saken

Hvis man klikker seg inn på hjemmesiden til Boy Scouts of America (BSA), er de eneste speiderne man kan se relativt tydelig på hovedbildet to jenter. For BSA vedtok i oktober 2017 at de i fremtiden vil ønske jenter velkomne som medlemmer.

Dette ble implementert for de yngste speiderne (Cubs) i 2018, og i 2019 åpner også de eldste speiderne for jenter. Tidligere har de tillatt homofile (2013) og transkjønnede (2015). Samtidig endrer organisasjonen navn til Scouts BSA.

Girl Scouts of America (GSA) har hele tiden vært kritiske til vedtaket, og saksøker nå BSA. Selv Donald Trump fant tid til å twitre om saken:

Siden speiderbevegelsen har opplevd en lang periode med synkende medlemstall, er det mange som mener at BSA på denne måten bare er ute etter å stjele medlemmer fra GSA. Man kan si: Hvorfor kan ikke bare GSA åpne for gutter? Problemet er at det er lettere å rekruttere jenter til BSA enn å rekruttere gutter til GSA. De driver med ganske ulike aktiviteter og fokuserer på å utvikle jentenes lederegenskaper.

Dette gjelder også i samfunnet forøvrig: Jenter er mer villige til å konkurrere med gutter, det kan de gjøre uten å føle for stort press. Mens gutter har ingenting å tjene på å konkurrere med jentene, i hvert fall ikke på det fysiske området. Vinner de, øker det ikke statusen. Taper de, kan det føre til tap av status, endog mobbing. Dette har bl.a. psykologen Jordan B. Peterson skrevet om i sin bestselger 12 Rules For Life.

GSA saksøker BSA nettopp for at de ved å droppe «boy» fra det synlige navnet slår beina under GSAs virksomhet, og at dette vil være ødeleggende for GSA som merkevarenavn. BSA på sin side uttaler at det burde være mulighet for begge organisasjoner å tilby sine tjenester til både gutter og jenter. Men som nevnt ovenfor: Dette er en løsning som GSA sannsynligvis vil tape på.

I Norge har Norsk Speiderforbund vært åpen for både gutter og jenter siden 1978. Forbundet ble stiftet ved sammenslåing av de kjønnsdelte organisasjonene som eksisterte fram til da. Dette kunne selvsagt vært en god løsning også i USA, men som sagt har disse to organisasjonene utviklet svært ulike aktiviteter, mål og programmer.