Landbruks- og matminister Olaug Bollestad. Foto: Vidar Ruud / NTB
Del saken

Dyrevernorganisasjonen NOAH mener jakt er big business og at sterke næringsinteresser overkjører dyrenes rettigheter.

Landbruksminister Olaug Bollestand har tatt jegerprøven og viser seg frem i media som en jeger, dette har ikke falt i god jord hos dyrevernere. De mener hun er inhabil.

– Sett bort ifra at jakt som hobby har mange problematiske sider i seg selv, er det enda større grunn til å være skeptisk til Bollestads entusiasme for denne hobbyen. Bollestad har ansvar for den kommende revideringen av viltloven, som regulerer nettopp jakt i Norge, skriver Siri Martinsen i Dagsavisen. Hun er veterinær og leder for NOAH – for dyrs rettigheter.

Les også: Viltloven fyller 40 år og skal moderniseres

Hun sier at både byråkrater og politikere i Landbruks- og matdepartementet har vært landbruksnæringens folk, og at det har betydd at man setter næringsinteresser foran dyrevelferd. De vil tjene mer penger på ville dyr i en tid hvor de trenger mer fred og ro.

– Grunneiere er redde for å miste inntekter fra elgjakt, og presser derfor på for skyting av kritisk truet ulv, skriver hun, og legger til:

– Det er grunn til å tro at landbruksministerens stadige entusiastiske utspill om jakt som hobby er ledd i planen for å øke interessen for jakt i befolkningen – og dermed øke inntektspotensialet for de som leier ut til jakt.

Les også: Elgjakta har en totalverdi på over 1 milliard kroner

Bollestad blir en slags talsperson for disse næringsinteressene, mener Martinsen, og kaller henne en «kjendis-jeger» som ikke har problemer med å få pressen på slep for å snakke varmt om jakt.

– Samtidig er ministeren også ansvarlig for å utforme en ny, revidert viltlov som legger rammene for regler jegere må forholde seg til. Skal noen som selv har jakt som hobby, være øverste ansvarlig for disse reglene? Er det riktig at en minister med ansvar for å utforme regler for jakt, samtidig promoterer hobby-jakt i mediene?, spør lederen av NOAH, og sier at de som utnytter dyr blir hørt av øverste politiske ledelse.