Illustrasjonsfoto: Pixabay
Del saken

En undersøkelse gjort av Transportøkonomisk institutt (TØI) på oppdrag fra Statens vegvesen (SVV) i 2019 viser at bilførere på motorveier utførte sekundære aktiviteter eller var uoppmerksomme i 24 prosent av kjøretida.

Undersøkelsen viser også at det er relativt få av bilførerne som ble intervjuet, som selv mener at de ble distrahert av disse aktivitetene (9 prosent).

– Det å være ukonsentrert om selve bilkjøringen i en fjerdedel av tiden, er uansvarlig, og spesielt risikabelt er det på motorveier der vi kjører i høy fart, sier seniorrådgiver i Trygg Trafikk, Bård Morten Johansen.

Undersøkelsen var todelt og bestod både av observasjoner og intervjuer.

Observasjonene viste at 14 prosent av bilførerne holdt på med andre aktiviteter i tillegg til å kjøre bilen.

Å bruke en håndholdt mobiltelefon var den hyppigste sekundære aktiviteten, men også håndtering av musikkanlegg, fokus og blikkontakt på passasjerer og spising og drikking var aktiviteter bilførere drev med samtidig som de kjørte bil.

Intervjuene utgjorde et viktig supplement til observasjonene, og viste hvor mange som holdt på med ikke-observerbare aktiviteter som trøtthet, dagdrømming og lytting til radio eller musikk, ifølge Trygg Trafikk.

– Dødsrisiko å fjerne blikket fra veien

– I perioden 2011 til 2015 har manglende oppmerksomhet vært medvirkende årsak til dødsulykkene i 29% av tilfellene. Illustrasjonsfoto: Pixabay

Undersøkelsen viser at 5 prosent bruker håndholdt mobiltelefon. Dette tallet er høyt, spesielt siden dette er forbudt ved lov og også bøtelegges.

Den er også høyere enn estimater fra andre nordiske land. Tallet for bruk av mobiltelefon totalt (inkludert handsfree) er på 13 prosent.

– Å drive med ting som gjør at vi fjerner blikket fra veien, selv bare i noen sekunder, innebærer en dødsrisiko. Det gjelder både på motorvei der farten er høy, men i enda større grad på smale tofeltsveier der risiko for møteulykker og utforkjøringer, er høyest, sier Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk.

Bruk av mobiltelefon og annet utstyr i bilen (som GPS og musikkanlegg) bidrar til at føreren ikke er oppmerksom på veien og trafikkbildet rundt seg, og derfor går glipp av viktig informasjon om andre trafikanter, om veimiljøet eller begge deler.

– I perioden 2011 til 2015 har manglende oppmerksomhet vært medvirkende årsak til dødsulykkene i 29% av tilfellene. I tillegg til fart og rus er uoppmerksomhet, den største risikoen for alvorlige ulykker. Det kan hver og en av oss gjøre noe med, sier Johansen.

Naive nordmenn

Over 35 prosent av bilførerne som holdt på med andre aktiviteter eller var uoppmerksomme, oppga at en eller flere av disse aktivitetene generelt kan være farlige.

Likevel svarte bare 9 prosent at de selv hadde blitt uoppmerksomme, og 2 prosent hadde opplevd en farlig situasjon som følge av egen uoppmerksomhet.

Den tilstanden som ble vurdert som mest risikofylt var trøtthet (45 prosent), mens bruk av mobiltelefon ble vurdert som risikabelt av 37 prosent av bilførerne som hadde brukt telefonen de siste 30 minuttene.

Distraksjon utenfor bilen ble vurdert som risikabelt av 20 prosent, mens bare litt over 3 prosent vurderte å bruke radio- eller musikkspiller som risikabelt.

Undersøkelsen ble gjennomført som en kombinasjon av to ulike metodiske tilnærminger: Først observerte man en kjørende bil i det forbipasserende (venstre) kjørefeltet. Her ble 1337 forbipasserende bilførere observert.

Ved et tjenesteområde omtrent midtveis langs strekningen der observasjonene foregikk, ble 273 bilførere intervjuet i samme periode.

Les hele undersøkelsen her: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1369847818305801?via%3Dihub

Fakta:

  • I mai 2013 ble det innført nye regler for bruk av mobiltelefon i bil.
  • Reglene innebærer at det kun er lov å benytte håndfri mobiltelefon med fastmontert holder.
  • Det er bare tillatt å bruke tastaturet på mobiltelefonen til å starte og avslutte en samtale.
  • All annen bruk av tastaturet under kjøring er forbudt.