Andøya Spaceport ønsker å bli den første oppskytningsbasen i Europa for små satellitter. Foto: Andøya Spaceport / NTB scanpix
Del saken
satellittbase vil bygge Europas første oppskytingsbase for små satellitter i Norge. For å realisere drømmen, ber de regjeringen om 1,3 milliarder kroner.

Målet er å ha på plass en romstasjon som kan skyte opp bæreraketter med små satellitter fra Andøya allerede innen utgangen av 2020.

I et søknadsbrev til Næringsdepartementet, som eier 90 prosent av aksjene i Andøya Space Center (ASC), bes det om et innskudd på 1,3 milliarder kroner til prosjektet.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) tar imot søknaden under en presentasjon av prosjektet i Oslo onsdag kveld.

– En utbygging av Andøya er vurdert til å gi eierne rimelig avkastning på investeringen og forventes dessuten å gi betydelige lokale, regionale og nasjonale næringsrelaterte ringvirkninger, skriver selskapet i en pressemelding.

– Det vil kunne gi nasjonal romindustri et løft, og ikke minst: Norge vil kunne bli plassert tydelig på kartet med et svært fremtidsrettet prosjekt, heter det videre.

Prosjektet er organisert som et datterselskap av ASC, som har fått navnet Andøya Spaceport AS (ASP).

Fakta om Andøya Space Center

* Andøya Rakettskytefelt ble etablert i på Andøya i Vesterålen i 1962. Det skiftet navn til Andøya Space Center (ASC) i 2014.

* ASC var en underavdeling av Norsk romsenter inntil 1997, da det ble et aksjeselskap. Næringsdepartementet eier 90 prosent og Kongsberg Defence System 10 prosent av aksjene.

* Siden 1960-tallet har senteret vært ansvarlig for oppskyting av over 1.000 raketter og ballonger.

* ASC samarbeider med blant andre den europeiske romfartsorganisasjonen ESA, amerikanske NASA og japanske JAXA.

* Gjennom datterselskapet Andøya Spaceport (ASP) vil ASC starte Europas første oppskytingsbase for små satellitter. Målet er å skyte opp de første bærerakettene innen utgangen av 2020.

Kilder: Store Norske Leksikon, Andøya Space Center