Norske skoleelever som er født tidlig på året, gjør det bedre enn dem som er født sent på året, ifølge Utdanningsdirektoratet. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
Del saken

Elever som er født sent på året, går ut av grunnskolen med dårligere karakterer enn andre elever og får lavere score på nasjonale prøver, ifølge en ny analyse.

Analysen ble lagt fram at Utdanningsdirektoratet onsdag.

Der kommer det også fram at fødselsmåned kan påvirke valg av videregående skole, samt at elever født sent på året sjeldnere velger studieforberedende utdanningsprogram.

Rapporten understreker at forskjellene reduseres desto eldre elevene blir, og den gir ikke grunnlag for å si hvordan det vil gå med disse elevene på lang sikt.

Analysen viser at det fortsatt trengs et løft for tidlig innsats i skolen, mener kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

– Vi vil flytte kompetansen nærmere barna slik at flere får hjelp av faglærte, og med de nye læreplanene fra neste skoleår vil elevene møte en mer praktisk og utforskende hverdag og mer læring gjennom lek for de yngste elevene, sier Sanner.