Schizofreni , illustrasjonsbilde. Shutterstock
Del saken

Barn som vokser opp med en mor eller far som har enten schizofreni eller bipolar lidelse, viser allerede som sjuåringer flere tegn på psykiske problemer enn sine jevnaldrende, skriver forskning.no.

De henviser til en dansk studie som fulgte (og følger) 522 barn, hvorav 322 hadde mor eller far med scizofreni eller bipolar lidelse.

Symptomer på angst, ADHD og atferdsproblemer er blant de mest utbredte problemene hos barna – særlig de som har en mor eller far med schizofreni.

– 38,7 prosent av dem hadde alvorlige psykiske problemer.
– Det samme gjaldt 35,6 prosent av barna med en forelder med bipolar lidelse.
– Blant andre barn var andelen 15,2 prosent.

Ditte Ellersgaard, som er forsker ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet, er hovedforskeren bak studien:

– Vi kan se at det helt klart er noen barn som trenger mer hjelp, slik at de ikke blir enda sykere, sier Ditte Ellersgaard.

Ingen unnskyldning for å vente

Charlotte Ulrikka Rask, professor ved Institut for Klinisk Medicin, Afdeling for barne- og ungdomspsykiatri Skejby, er imponert over hvor solid den nye studien er. Hun er enig med Ellesgaard i at barna må få rask behandling:

– Det er ingen grunn til å vente med å gi dem hjelp. Det er alarmerende at de allerede som sjuåringer er så utsatt for psykiske problemer. Vi bør hjelpe både barna og foreldrene, sier hun.

Studien viser at disse barna oftere vokser opp under trangere kår, de opplever oftere at foreldrene blir skilt og uten arbeid. Forskere vet fra tidligere studier at det å vokse opp i en fattig familie øker risikoen for å utvikle psykisk sykdom som voksne.

Følges opp

Barna følges fortsatt opp, man prøver blant annet å finne årsaker til at enkelte barn klarer seg fint, mens andre har det veldig vanskelig. Forskerne har heller ikke kunne påvise kausalitet, at foreldres psykiske problemer forårsaker barnas problemer.

– Vi vil finne ut hvilke faktorer som kan virke beskyttende, avslutter Ellersgaard.