Kvinner og menn velger partnere som før. Pixabay
Del saken

Kvinner ser ut til å bry seg mer om trygghet, mens menn går mer etter utseende. Sånn var det før, og sånn er det fremdeles de aller fleste steder, uavhengig av samfunnsutviklingen.

En ny internasjonal undersøkelse samler resultatene om partnervalg hos heterofile med utvalg fra 45 ulike land og over 14.000 mennesker. Undersøkelsen er presentert i en ny artikkel i Psychological Science, skriver Gemini. Resultatene er de samme som psykologen David Buss fant for over 30 år siden, som la mye av grunnlaget for evolusjonspsykologien.

– Evolusjonspsykologiens klassiske studier av kjønnsforskjeller i partnerpreferanser er robuste over tid og sted, sier professor Leif Edward Ottesen Kennair ved Institutt for psykologi ved NTNU til Gemini.

Resultatene er blant annet:

* Kvinner velger som regel en mann som er noen år eldre. Kvinner er i større grad enn menn opptatt av «gode finansielle muligheter», intelligens og god helse når de velger partner.

* Menn er i større grad opptatt av utseendet, noe som kan skyldes at det også er biologisk lønnsomt å få flere attraktive barn. Menn foretrekker yngre partnere.

– Det viktigste med denne artikkelen er at den tester om funnene fra den klassiske studien til David Buss tåler tidens tann med et stort nyere krysskulturelt utvalg, sier professor Mons Bendixen ved Institutt for psykologi ved NTNU.

– De evolusjonspsykologiske forklaringene kommer styrket ut av undersøkelsen. Samtidig får vi dypere innsikt i enkelte av fenomenene knyttet til partnerpreferanser og hva som påvirker kjønnsforskjeller og likheter, sier Kennair.

Bendixen og Kennair har begge bidratt til den nye undersøkelsen.

Det finnes dog en viss overlapping mellom kjønnene, noe som har ført til en viss kritikk.

– Men dette er en urettferdig kritikk i denne sammenhengen, og ikke noe som er underkjent. Forskningen viser både til likheter, overlapp og ulikheter, sier Kennair. Han beskriver mye av kritikken som «polemisk».

Bendixen sammenligner innvendingene med kjønnsforskjeller i høyde. Der er det omlag 50 prosent overlapp, men ingen vil vel argumentere for at kvinner i gjennomsnitt er høyere enn menn?