Aylar Lie krever 100.000 kroner av Petter Northug. Mandag møtes de i Oslo tingrett. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
Del saken

Aylar Lie hadde ingen innvendinger mot opplysningene som framkom i «Min historie – Northug» før boka ble utgitt, hevdet skistjernens advokat i retten.

Epostkorrespondanse mellom Pilar forlag og Aylar Lie viser at hun var gjort kjent med innholdet i boka, og at hun samtykket til det, framholdt advokat Halvard Helle da han holdt sin innledning for Oslo tingrett mandag formiddag.

– Rettspraksis fra Høyesterett fastslår at hvis det foreligger samtykke, så foreligger det ingen krenkelse, sa han.

Da biografien «Min historie – Northug» kom ut høsten 2018, var det første gang han kommenterte forholdet til den tidligere glamourmodellen Aylar Lie. Avsnittene som omhandler henne er ikke noe hovedpoeng i boka, formen er nøktern og formuleringene på ingen måte spisset fra Northug eller forlagets side, framholdt Helle.

Aylar Lie mener deler av omtalen av henne i biografien omfatter så private og sensitive opplysninger at de krenker hennes privatliv. Partene er enige om at opplysningene i utgangspunktet hører hjemme i privatsfæren, men strides om gjengivelsen av dem er ulovlig juridisk sett.

Ble intervjuet i Det Nye

Hovedpoenget til Helle er at Lie selv tidligere har omtalt tematikken relativt bredt i et intervju i forbindelse med kvinnedagen i 2012, at hun før utgivelsen seks år senere fikk tilsendt en PDF-kopi av avsnittene og at hun ikke hadde noen innvendinger da mot innholdet i den.

Satt opp mot ytringsfriheten er ikke omtalen av Lie ulovlig, framholdt han.

– Dette er opplysninger som Lie selv brakte for offentligheten i 2012, og som dermed var allment kjent da biografien kom ut. Temaet for retten blir i stor grad om man kan gå til søksmål etter selv å ha gjort opplysninger tilgjengelige, sa Helle før retten var satt.

Helle poengterte også at ytringsfriheten har et særdeles sterkt vern i Norge, enten det er fiksjon eller fakta

Viste til Høyesterett

I retten viste han til Høyesterett og konkluderte med at hvis saksøkeren selv har offentliggjort de påklagede opplysningene, eller det foreligger samtykke fra hennes side på et senere tidspunkt, så foreligger det ingen rettsstridig krenkelse av retten til privatliv.

Både Petter Northug og Aylar Lie er til stede i retten mens søksmålet behandles. Mens Northug var på plass allerede 20 minutter før retten var satt, ankom Lie og hennes prosessfullmektig, advokat John Christian Elden, rett før klokka 9. Det var tilsynelatende ingen kontakt mellom partene før retten ble satt.

Boka er ført i pennen av Jonas Forsang, som er til stede i retten og skal forklare seg