Menn som dreper sin partner har ofte vist stort kontrollbehov overfor partneren. Foto: Pixabay
Del saken

En ny britisk studie har sett på omstendighetene rundt 372 kvinnedrap i England fra 2012 til 2015.

Jane Monckton Smith er førsteamanuensis i kriminologi ved University of Gloucestershire, og ledet studien. Hun har identifisert et handlingsmønster som består av åtte definerte trinn som leder opp til partnerdrapet.

Ved å lære av erfaringer fra tidligere drapssaker kan man kjenne igjen parforhold som innebærer risiko for kvinnen Dette kan være til hjelp for politi, helsepersonell og offentlige etater.

– Åttetrinnsmodellen kan brukes i samspill med andre former for risikovurdering. Den kan bidra med en ekstra dimensjon når fagpersoner og ofre skal bestemme hva de skal gjøre, konkluderer Smith.

De åtte trinnene

Etter å ha gjennomgått forhistorien til partnerdrapene hun har studert, kom Smith fram til åtte definerte trinn menn gjennomgår før det hele ender i tragedie:

1. Mannen har tidligere vært kontrollerende eller voldelig i parforhold, eller forfulgt kvinner.

2. Mannen overøser kvinnen med oppmerksomhet i starten, forholdet blir seriøst veldig fort. Mannen flytter inn nesten med en gang, kvinnen blir raskt gravid. Paret gifter seg kanskje etter svært kort tid.

3. Forholdet blir preget av mannens kontrollbehov. Mannen uttrykker ofte mistanke om utroskap og overvåker derfor kvinnen.

4. Mannen opplever at makten hans over kvinnen er truet, enten av myndigheter eller hvis kvinnen truer med å bryte ut av forholdet.  Noen ganger er det ren fantasi fra mannens side.

5. Mannens kontrollbehov forsterkes i et forsøk på å gjenopprette kontroll eller status. Ulike taktikker tas i bruk: Han om tilgivelse, gråter, truer, bruker vold eller true med å begå selvmord.

6. Tanken om mord oppstår når mannen opplever at tapet av kontroll og status blir akutt. Mannen føler seg urettferdig behandlet og inntar ofte offerrollen.

7. Mannen planlegger mordet, vurderer ulike scenarier og skaffe seg gjerne våpen. Hvis han tenker på drap/selvmord kan han forberede testamente etc.

8. Åttende og siste trinn er selve drapshandlingen.

Kulturforskjeller

Forskning.no har oversatt en omtale av studien fra danske videnskap.no. Dansk forskning tyder også på at menn som begår partnerdrap preges av et stort kontrollbehov.

Neil Rasmussen var medforfatter av rapporten «Forebyggelse af drab og dødelig vold i nære relationer» fra 2016. Han sier det er klare likhetstrekk mellom den danske og den britiske studien. Men det er visse kulturelle forskjeller:

– I England er det mer tradisjonelle kjønnsrollemønstre. Mannen har større behov for å opprettholde kontrollen. Det er ikke like vanlig i Danmark, sier Rasmussen.

Allikevel mener han at modellen kan brukes i videre forskning.

– Det er så mange indikatorer på at tilnærmingen til Jane Monckton Smith er nyttig. Så får vi se hvor langt vi kan komme med de danske dataene.

Kvinner bør komme seg ut av forholdet

Mai Heide Ottesen er seniorforsker ved Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Hun har forsket på foreldre som dreper barna sine, og bruker en lignende tilnærming som den britiske studien.

Ottesen sier at Smiths studie kan brukes til å vurdere risiko, og kvinner som kjenner igjen tre av åtte tegn bør komme seg ut av forholdet.

– Man kan ikke konkludere med at stalking av tidligere kjærester, eller noe andre av trinnene, nødvendigvis ender med at en kvinne blir drept. Men de kan være en advarsel, sier Ottosen.

VG har kartlagt samtlige partnerdrap i Norge siden 2000. 150 kvinner og 18 menn drept av sine partnere i den undersøkte perioden.