Turister ved Babylons murer i nærheten av Baghdad, Irak. November 2018. REUTERS/Khalid al-Mousily
Del saken

Selv om Babylon har vært forlatt i mange århundrer er den sofistikerte oldtidsbyen fortsatt velkjent. Nye oversettelser av babylonske steintavler viser at de brukte geometriske regnemetoder 1400 år før europeere.

Babylon lå mellom elvene Tigris og Eufrat, i dagens Irak. Ruinene ligger i nærheten av Bagdad og var en av verdens største på den tiden. Byen ble grunnlagt for omlag 4400 år siden, og ble et senter for kunnskap og kultur.

Babylonsk astronomi
Babylonerne utviklet avansert astronomi, bl.a. utviklet de et slags koordinatsystem for å angi planetenes posisjoner. De drev også med astrologi, og så på himmelen etter gode og onde tegn.

Alt ble nedtegnet på steintavler med kileskrift, og hundrevis av disse tavlene har overlevd. Til nå har man trodd at babylonerne kun benyttet aritmetiske beregninger (pluss, minus, gange og dele) men forskeren Mathieu Ossendrijver ved Humboldtuniversitetet i Berlin mener babylonerne slo de europeiske astronomene med mer enn 1400 år på å være først ute med visse geometriske metoder.

– Det ble antatt at disse geometriske metodene ble brukt for første gang på 1300-tallet i Europa, sier Kaare Aksnes til forskning.no. Aksnes er professor emeritius ved Institutt for astrofysikk ved Universitetet i Oslo.

Babylonske astronomer observerte Halleys komet i år 164 BC. De merket seg også Jupiters retrograde bevegelse (at den tilsynelatende stopper opp på himmelen for så å bevege seg i tilnærmet motsatt retning).

Basert på grunnlaget 60
Babylonerne brukte et tallsystem med 60 ulike tallsymboler. Vi finner fortsatt rester av dette systemet (60 minutter i timen, en sirkel er 360 grader).