Forfatter Arnulf Øverland hjemme i sin æresbolig Grotten. Her røyker han sigarett. Foto: Age Storløkken Aktuell / Scanpix
Del saken

Øverland holdt foredraget: «Kristendommen, den tiende landeplage» i Det Norske Studentersamfund i 1933. Etterpå ble han tiltalt for blasfemi, men ble frikjent. Siden har loven aldri vært anvendt og den er i dag opphevet.

– Den niende landeplage, som Gud sendte menneskene, var et tykt mørke. Det lå over Egypten i tre dage.
Den tiende landeplage var et mørke, som bredte sig over hele Europa og Amerika, og det har varet i 1900 år.
Og det kan være nok.

Foredraget handler om kristendommen og den religiøse innflytelsen på samfunnet. Han har en humoristisk tone, med en enkel og nærmest banal fremstilling av det som noen ser på som en allmektig gud.

– Han er en mann, han har meget hår og især skjegg, han har nese og munn og tarmkanaler, tror jeg da, og for alt jeg vet om han, har han vel også kjønnsorganer. Eller kanskje han ikke har det?

– En vakker dag for omkring 6000 år siden skapte han himmelen og jorden. Han kunne godt ha gjort det før; men det ville han ikke. Men for 6000 år siden ville han det.

Arnulf Øverland er en forfatter og lyriker, han ble født 1889 i Kristiansund og døde 1968 i Oslo. I sine yngre dager var han en aktiv kommunist og var inspirert av den russiske revolusjon. Men etter Stalins brutale utrenskninger ble han etterhvert konservativ. Øverland endte opp med diktergasje og bodde sine siste dager i statens æresbolig, Henrik Wergelands hus Grotten ved Slottsparken.

Blasfemisaken

Etter foredraget ble Øverland anmeldt for blasfemi av helvetspredikanten professor Ole Hallesby ved Menighetsfakultetet, en mørkemann innen den ortodokse del av norsk protestantisme.

Men Øverland ble frikjent i lagmannsretten, de mente at talen lå innenfor ytringsfriheten. Han er også siste som ble tiltalt for blasfemi i Norge, og han selv kalte straffelovens §142 om blasfemi for «Lex Øverland». Etterpå ble den en sovende paragraf og loven ble tilslutt opphevet i 2015.

I 1886 utgav forfatter Hans Jæger den selvbiografiske boken «Fra Kristiania-Bohêmen». Opplaget ble beslaglagt, han dømt til 60 dagers fengsel for blasfemi og for å ha krenket den offentlige bluferdighet og sedelighet. Jæger mistet også jobben som stortingsstenograf.

Arnfred Olsen er den siste som ble dømt for blasfemi. Han fikk 10 kroner i bot for artikkelen «De kristne hedninger mindes sin Jesus, den jødiske religionsmaker, som tilsidst holdt dem saa grundig for nar», den ble publisert i bladet Fritenkeren i 1912.

Under krigen endte Øverland og Ole Hallesby på Grini sammen. Etter krigen var tonen mer forsonlig mellom de troende og den vantro. Her er et opptak av Arnulf Øverland som holder foredraget for studentene ved Det Teologisk fakultet i 1962.