Statue av Herodotus, som regnes som den første historiker. Bilde: Shutterstock
Del saken

Et skipsvrak som ble funnet i Nilen gir Herodotus rett – etter 2469 år. Dette kunne vi lese om i The Guardian nylig.

I det femte århundret f.Kr. besøkte historikeren Egypt og beskrev deretter noen uvanlige elvebåter han så brukt på Nilen. Noen få linjer i hans Historia, som regnes som starten på historiefaget, er viet intrikate beskrivninger av konstruksjonen av en type båt som han på gresk kalte «baris», som er forløper til det vi på norsk kaller «bark».

Et svært godt vrak i nærheten av Thonis-Heracleion endrer århundrers kritikk og tvil rundt disse linjene i Historia.

– Det var først når vi oppdaget dette vraket at vi forsto at Herodotus hadde rett, uttaler Dr Damian Robinson, direktør for maritim arkeologi ved Oxford University.

Mangelen på arkeologiske bevis har sådd tvil over presisjonen i Herodotus beskrivelser. Men funnet gir ham rett, noe som gir også resten av Historia større troverdighet.

Alexander Belov arbeider med en bok om vraket som publiseres om noen uker. Han antyder at likheten mellom vraket og slik Herodotus beskrev disse båtene, kan bety at han faktisk besøkte akkurat det verftet som produserte dette vraket.