Illustrasjonsbilde. Pixabay, foto: hpgruesen
Del saken

Etter den mye omtalte artikkelen om genusteorier i svenske barnehager fulgte «Världen i dag» opp saken. De skriver at de har fått en del kritikk siden kilden var anonym og barnehagen ikke fikk mulighet til å komme med tilsvar.

«Vi må beskytte vår kilde», skriver Världen i dag. «Hun er redd for å miste jobben hvis det kommer fram at det er kun som er kilden».

Nå har Världen i dag snakket med pedagoger og ledere på en annen kjønnsnøytral barnehage. Alle krever å være anonyme i frykt for å miste jobben.

«På en barnehage jeg jobbet byttet man om på ordene i visse sanger for å undvike å forsterke tradisjonelle kjønnsroller», forteller en 42-årig ansatt. «I Bæ bæ lille lam var det pappa som skulle ha kjolen og mamma skulle få frakk».

En mannlig førskolelærer forteller:

«Mange pedagoger anser at man ikke skal si mamma og pappa (…) bøker skal helst være normbrytende og normkritiske. Jeg har kolleger som teller bøker for å se hvor mange som handler om gutter og jenter».

Han gjør det helt klart hvorfor han ikke ønsker å oppgi navn:

«Det er veldig kontroversielt å være kritisk til disse idéene som førskolelærer, og går man ut offentlig med sin kritikk er det stor risiko for at man får problem».

Camilla, som ikke vil oppgi etternavn, forteller at barnehagen fjernet alle leker som kunne oppfattes som «gutteleker» eller «jenteleker». Det var heller ikke lov å si «så bra vær vi har». Da ble hun irettesatt av kollegaene: «Slik kan du ikke si. Alt vær er vel bra». Tilslutt våget man nesten ikke si noenting, ifølge Camilla.

Disse nøyaktige kravene til hvordan man snakket om alt mulig, hadde konsekvenser for atmosfæren i barnehagen sier Camilla:

«Jeg syns pedagogenes relasjon med barna ble litt robotaktig. Barna ble mer sett på som et objekt enn noen man har en relasjon til».

Ikke alle barnehager behandler dog barna ut fra denne pedagogiske modell. Maryam Herlin er sjef på Amadeus förskola i Nacka. Hun forteller:

«Vi arbeider med likestilling, men ikke med genuspedagogikk».

Dette innebærer at man f.eks. ikke oppmuntrer gutter til å leke med biler, men lar de velge selv. Denne friheten hos barna medførte at barnehagen etter en inspeksjon fikk kritikk for at jentebarn lekte for mye med dokker.

Maryam og hennes kollega vant «striden» – de følger såkalt Reggio Emilia-prinsipper. Disse prinsippene innebærer at barnas frie vilje og frihet står i sentrum. En god idé for alle barn kanskje?