Kvinne på forretningsreise. Forretningskvinne på sitt hotellrom. Karrierekvinne. Leser avis på sengen. Foto: Jan Haas / NTB scanpix NB! MODELLKLARERT
Del saken

Det som hindrer kvinner i å få like sterk posisjon i samfunnet som menn, er fortsatt at de gjør mer gratisarbeid i familien.

Mer pappaperm er en av løsningene, sier jusprofessor ved UiT, Hege Brækhus til forskning.no. Hun kaller familien for «patriarkatets siste skanse». Brækhus  lanserte 8. mars sin nye bok, Nærhet og frihet – Utvalgte emner om likestilling i familien.

Det at kvinner gjør mer av arbeidet i hjemmet er ifølge Brækhus årsaken til alle skjevheter mellom kjønnene, for eksempel at kvinner tjener mindre, eier mindre, deltar mindre i samfunnslivet, er mer sykemeldt, ikke blir ledere og så videre.

– De fleste kvinner gjør mer ulønnet arbeid i hjemmet, mens menn prioriterer sitt lønnede arbeid. Det gjør at kvinnene står svakere enn menn økonomisk. Dermed får de også mindre makt både i familien og i samfunnet ellers.

For å løse disse utfordringene, må vi legge til rette for å få menn enda mer inn i omsorgsarbeidet i hjemmet, mener Brækhus.

Bør få lønn

– Det må bli lovfestet at menn og kvinner skal dele omsorgsarbeidet likt. Hvis en av partene tar en større del av arbeidet i hjemmet, så må de gi lønn til partneren, mener Brækhus.

Hvis en mann da sier at han ikke har råd til å lønne kona eller samboeren, så må han heller jobbe mindre og bidra mer hjemme.

Brækhus blir ikke spurt om hvordan hun tenker dette kan løses i praksis. Skal hvert eneste hjem ha en statlig ansatt husarbeidsovervåker som måler hva de enkelte gjør av husarbeid? Ønsker vi massiv overvåkning i våre egne hjem?

Dessuten: Er det kun tiden man bruker som teller, eller er det kvalitet og produktivitet som skal måles? Skal en hjemmelaget middag få ekstra poeng sammenlignet med take-away eller middag på restaurant? Hva med husarbeid som menn finner helt unødvendig, men som er viktig for kvinner? Og vice versa, selvsagt.

Dette virker som et nokså livsfjernt forslag, for å si det mildt.

Bræhus argumenterer også for en todeling av fødselspermisjonen. Hun mener har også et klart råd til de som har en jobb som gjør det vanskelig å ta ut permisjon, som selvstendig næringsdrivende og enmannsbedrifter, heller på la være å få barn:

– Da bør de ikke få barn – eller vente med å få barn til han kan ta ut permisjon, mener Brækhus.

– Menn må slutte å gjøre seg selv til subsidiære omsorgspersoner. Det fins så mange fantastiske fedre! avslutter Brækhus.

Uansett: Hvis Brækhus får sitt ønske oppfylt og fødselspermisjonen tvangsdeles likt mellom kjønnene, så er det ikke sikkert det blir så mange barn å ta vare på.