Illustrasjonsbilder gravid småbarnsmamma. Drikker øl på pub. Graviditet og alkohol. Foto: Knut Falch / Scanpix . NB! Modellklarert.
Del saken

Flere tidligere studier har funnet en sammenheng mellom alkohol og barns atferdsproblemer eller emosjonelle problemer som symptomer på depresjon og angst.

Ingunn Olea Lund ved Folkehelseinstituttet og hennes kolleger har nå gjort en studie som langt på vei spenner beina på denne forskningen. Dette kan kanskje redusere skyldfølelse hos mødre med slike barn, skriver forskning.no.

Har brukt andre metoder

Tidligere studier har ikke kontrollert for mulige bakenforliggende faktorer. Men med slike studier kan en ikke slå fast en sammenheng mellom årsak og virkning. FHI-forskerne tok i bruk mer robuste metoder:

– Da tyder det på at det faktisk ikke er drikkingen i seg selv, men andre ting som gjør at barnet får disse problemene, sier Lund.

Sammenlikner søsken

Denne studien er basert på nær 15 000 mødre og nærmere 26 000 barn.
Dette betyr at det er mange mødre i undersøkelsen som har flere barn.

– Med søskenkontroll sammenlignet vi emosjonelle og atferdsproblemer hos barn som har samme mor og som vokste opp i samme miljø– men som har vært eksponert for ulike mengder alkohol i første trimester, forteller Lund.

Forskerne mener at arv eller miljøfaktorer spiller en større rolle enn alkoholbruk under svangerskapet. Alkoholbruken kan heller være et symptom på underliggende årsaker.

Shutterstock/NTB Scandpix

Advarer likevel mot alkohol

Men dette er ikke en carte blanche for gravide kvinner slik at de nå kan drikke alkohol uten risiko for fosteret.

Risikoen for spontanabort øker om du drikker. Alkohol kan bidra til at barnet får redusert IQ og lærevansker. Om mor drikker mye, er det mest dramatiske som kan skje at barnet blir født med føtalt alkoholsyndrom.

Tok ikke hensyn til mors alder

Lege og forsker Astrid Alvik synes studien fra Folkehelseinstituttet er spennende, men påpeker at det er en svakhet ved studien at forskerne ikke har tatt hensyn til mors alder:

– Vi vet at sårbarhet for alkoholeksponering, i tillegg til generell sårbarhet, øker med mors alder. Dersom mor er eldre, vil man derfor finne at hennes sårbarhet er større enn da hun var yngre når man kontrollerer for søsken.