Illustrasjonsfoto: Pixabay
Del saken

SVERIGE: Halvparten av de undersøkte fargene inneholdt forbudte stoffer som kan være kreftfremkallende. Det svenske legemiddelverket ber nå bransjen ta et større ansvar for tatoveringsfargene som brukes.

Det svenske legemiddelverket har undersøkt 24 farger for tatovering og permanent sminke, og kontrollene viste at 12 farger inneholdt forbudte stoffer som mistenkes å være kreftfremkallende.

– Dette er alvorlig. Fargene må oppfylle regelverket og i de tre analyseprosjektene med kjemiske analyser vi har gjort så langt har vi dessverre ikke sett noen forbedring.

– Vi tolker dette som det faktum at produksjonen av fargene bør kontrolleres mer nøye, sier Magnus Crona, etterforsker ved det svenske legemiddelverket i en pressemelding.

Halvparten av fargene som ble kontrollert var ikke i henhold til regelverket. Fotograf Läkemedelsverket

Bransjen har plikt til å holde seg orientert om forbudte stoffer

Det svenske legemiddelverket ser fortsatt problemer med forbudte stoffer og urenheter i tatoveringsmaling.

Siden det hovedsakelig er importerte farger i Sverige, hviler ansvaret i dag stort sett på de som selger eller bruker fargen.

Legemiddelverket krever at bransjen må ta et mer fast grep om fargene de bruker og kreve mer av produsentene.

– Vi har sørget for at disse fargene, som inneholder farlige stoffer, blir fjernet fra markedet, men samtidig er det fare for at nye farger kommer inn med farlige stoffer hos svenske tatovører. Dette kan føre til et folkehelseproblem på lang sikt.

– Vi må nå ut med mer informasjon til bransjen om deres forpliktelser til å kontrollere tatoveringsfargene, sier Magnus Crona.

Legemiddelverket i Sverige oppdaget at 5 av produktene inneholdt aromatiske aminer som er forbudt i tatoveringsmaling fordi de mistenkes å være kreftfremkallende eller skadelige for genetisk materiale. FOTO: Pixabay

Det svenske legemiddelverket ser fortsatt kontroll av tatoveringsmaling på det svenske markedet som nødvendig, og byrået vil også gjøre målrettet informasjonsinnsats til selskapene for å lære dem å kontrollere tatoveringsmalingene sine selv, noe som er deres plikt.

Analysen i korte trekk:

Det svenske legemiddelverket har utført analyse, merking og  kontroller av 24 tatoveringsfarger for tatovering og permanent sminke.

12 produkter ble funnet å inneholde forbudte stoffer eller høye nivåer av forurensninger.

5 av produktene inneholdt aromatiske aminer som er forbudt i tatoveringsmaling fordi de mistenkes å være kreftfremkallende, mutagene (skade genetisk materiale, DNA), reproduksjonstoksisk (skadelig reproduksjonskapasitet) eller på grunn av deres allergifremkallende egenskaper.

10 av de undersøkte fargene inneholdt forhøyede nivåer av forurensende arsen, bly, kobolt, sink eller polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH).

18 av produktene inneholdt også nikkel, og de fleste av disse manglet obligatoriske advarseltekster knyttet til nikkel og allergier.

Andre typer merkingsmangler ble også funnet, som manglende steril merking og innholdsfortegnelser.

Etter en gjennomgang var det bare 11 produkter av 24 som overholdt forskriftene i de fargene det svenske legemiddelverket kontrollerte.