credit: PublicDomainPictures
Del saken

En av tre norske menn er barnløse når de fyller 40 år. Det er dobbelt så mange som forrige generasjon, og antallet barnløse menn har økt fra 15 til 29 prosent ifølge SSB. 

Barnløsheten er både villet og uønsket. I likhet med kvinner venter menn lenger. Noen kan ikke få barn på grunn av medisinske årsaker, som nedsatt sædkvalitet, andre mangler partner og noen ønsker seg rett og slett ikke barn, skriver Aftenposten

Hvor mange som tilhører de ulike kategoriene er uvisst. 

Helsefordeler 

Forsker Vegard Skirbekk ved Senter for fruktbarhet og helse jobber med å kartlegge ulike aspekter knyttet til barnløshet. 

– Vi vet at sosiale og helsemessige konsekvenser av å få barn kan være vel så viktige for menn som for kvinner, men fremdeles er det et tema som har for lite fokus i forskningen, sier Skirbekk til Aftenposten og legger til: 

– Det å få barn kan være like relatert til menns helseutfall som til kvinners. Får man barn, endrer mange livsstil. Flere stumper røyken, drikker mindre alkohol, endrer diett og forandrer aktivitets- og sosialiseringsmønsteret på ulike måter.

Det kan synes at barn er like viktig for menns helse som for kvinners og at problemstillingene rundt det å få barn ikke er så ulike. 

Venter lenger 

I likhet med kvinner venter menn lenger med familieplanlegging. 

Ann-Margitt Jensen, professor emerita ved NTNU, har studert økningen av barnløshet for menn i 15 år. Ønsket om barn har ikke endret seg noe merkverdig, men kvinner og menns ulike uttrykksmønstre kan være bidragsytende til økningen av barnløshet. 

– Kvinnene var bestemt på å få barn i 30-årsalderen. De så for seg å trille vogn sammen med venninnene og hadde planene klare. Mennene var mer diffuse. De ønsket seg barn, men ikke nå. De var helt klart mer tilbakeholdne, sier hun.

Studien hun og kollegaene utførte i 2016 viste at mange av mennene la trygge forhold til grunn for ønsket om barn. Frykten for brudd og karrierefokus er bidragsytende til at menn ønsker å vente lenger. 

Helseårsaker 

Utsatt familieplanlegging og barnløshet blant kvinner knyttes ofte opp mot biologiske faktorer. Å vente for lenge kan komplisere sjansen for å få barn, rett og slett fordi den biologiske klokken tikker. 

I senere tid har det imidlertid vist seg at kvinner ikke er alene om å inneha denne biologiske klokken og at flere menn får problemer med sædkvaliteten. 

Biologi, samfunn- og sosiale årsaker synes derfor å være like relle for menn som for kvinner.