Noen mener meteorer brakte liv til vår planet. Pixabay
Del saken

Planeten vår er omlag 4,6 milliarder år gammel. De første mikroorganismene man kan kalle liv oppsto for rundt 4 milliarder år siden.

Hvordan kunne døde grunnstoffer omforme seg til levende mikroorganismer? Religionene gir sine svar, men hva kan vitenskapen fortelle oss?

– Hvordan oppstod livet? Det er et av de virkelig store spørsmålene som mennesker må forholde seg til, sier professor i naturhistorie ved NTNU Hans K. Stenøien til forskning.no.

Han understreker at vi vet svært lite om dette. Livet kan ha oppstått nesten tilfeldig, eller som en evolusjonær nødvendighet. Når vi forstår dette bedre kan vi si noe mer konkret om hvor vanlig liv er i universet.

– Hvordan er det i resten av universet, er det slik at om man har en planet med visse ingredienser så vil det automatisk oppstå liv der? spør Carl Henrik Gørbitz, professor og direktør for UiO Livsvitenskap ved Universitet i Oslo.

Charles Darwin

Charles Darwins evolusjonsteori forklarte hvordan liv ogarter utviklet seg, men ikke hvordan liv oppsto. Men han spekulerte i et brev om en «liten varm dam»:

«Hvis (og for et stort hvis) vi kunne tenke oss en varm, liten dam med all slags ammoniakk og fosforsalter, – lys, varme, elektrisitet til stede, at en proteinforbindelse ble kjemisk dannet, klar til å gjennomgå enda mer komplekse forandringer (…)».

Den russiske biokjemiker Alexander Oparin foreslo i 1924 at elektrisitet fra lyn kunne skape organiske molekyler som klarte seg uten oksygen, og senere ved hjelp av aminosyrer og andre byggesteiner utviklet seg i vann. Engelskmannen John Haldane var innom lignende tanker. Slik oppsto teorien om «ursuppa».

Men Oparin var en ukjent russer i det lukkede Sovjetunionen, og Haldane ble på sin side sett på som en raring.

Milley/Urey-eksperimentet

I 1953 gjennomførte doktorgradstudenten Stanley Miller et berømt eksperiment sammen med sin veileder Harold Urey.

De blandet sammen hydrogen, vann, metan og ammoniakk, og koblet dette via en gassflaske til kokende vann. Så utsatte de blandingen for elektriske sjokk. Slik ville de simulere miljøet på jordkloden for 4 milliarder år siden.

Blandingen endret farge og ble etterhvert rosa, rød og brun. Miller analyserte stoffene, og fant sensasjonelt nok aminosyrer i løsningen. Hadde Miller og Urey skapt byggesteinene for liv?

Blandingen til Miller og Urey var neppe representative for uratmosfæren, men forsøket demonstrerte en viktig prosess.

– Nå vet vi at organiske stoffer finnes mange steder i universet. Vi finner det på meteorer som lander på jorda, sier Stenøien.

RNA og DNA

RNA er kjeder av molekyler som ligner DNA, men som bare har én tråd. Disse fungerer som arbeidskopier når cellene skal formere seg.

Den britiske kjemikeren Leslie Orgel foreslo at det første livet ikke hadde DNA eller proteiner men at det bestod av en form for RNA som kopierte seg selv. På denne måten fremla han også en idé om hvordan livet startet: med reproduksjon. Senere forsøk styrket denne teorien.

DNA er livets byggestener. Men hvordan oppsto de? Pixabay

Men spørsmålet gjensto: Hvordan kunne RNA-molekyler oppstå i utgangspunktet? Det virker usannsynlig at det kunne skje av seg selv.

Vulkaner på havets bunn kan ha medvirket, var én teori. Men de fleste antar at livet først oppsto i små «lommer» og deretter forflyttet seg til havet.

Den skotske kjemikeren og molekylærbiologen Alexander Graham Cairns-Smith foreslo på 1960-tallet at arvestoffet begynte som leirkrystaller. Leirkrystaller har nemlig muligheten til å mutere. Dette er fortsatt en populær om enn kontroversiell idé.

Vanskelig å definere

Hans K. Stenøien tror ikke at man kan definere på hvilket tidspunkt det ble liv med stor L.

– At det var en gradvis overgang fra geokjemi til biokjemi, virker mer logisk. Jeg tror ikke man skal se på livet som en fiks ferdig enhet, men som en gradvis prosess der du har ulike moduler som settes sammen til noe etterhvert.

Andre mener livet oppsto utenfor jorden. Men det gir oss heller ikke svaret på hvordan livet oppsto.