I år er det 90 prosent færre blåbær i Norge sammenlignet med toppåret 2017. Her fra fjorårets tørkesommer. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix
Del saken

Det er 90 prosent færre blåbær i år sammenlignet med toppåret 2017, ifølge forskning fra Høgskulen på Vestlandet.

I år har det vært en sjeldent dårlig blåbærsesong, sier økolog Stein Joar Heggland ved Høgskulen på Vestlandet til NRK.

Han har forsket på blåbær i flere år.

I toppårene har forskerne sett i gjennomsnitt 150 bær per kvadratmeter i områder de har undersøkt. I år er det under 30, og noen steder ned mot 20 bær.

– Det var ikke et toppår i fjor heller, men i år gikk det veldig langt ned. Det så bra ut med tidlig blomstring, men så kom nattefrosten, sier han.

Dette førte til frostskader på blomstene, og flere er brune og visnede.

Klimaendringene får mye av skylden. De skaper utfordringer for blåbærene fordi det blir kortere vintre og mindre snø, ifølge Heggland.

– Snøen er viktig for å beskytte plantene, og dersom våren starter tidligere, er dette med frostskade på blomster et økende problem, sier han.

Blåbærene vil ikke forsvinne helt, men det kan bli færre i framtida. Det kan få konsekvenser for både dyr og insekter.

Planten er viktige for insekter som pollinerer og som mat for hjorten og sommerfugllarver, og bærene er viktige for fugler og andre organismer.

– Hvis de ikke får nok mat, kan det bety reduksjon i populasjonene. Man får det som kalles kaskadeeffekt – noe skjer med plantene, så påvirker det dyr og insekter.