Illustrasjonsbilde. Donau deler Ungarns hovedstad Budapest i Buda og Pest. Vakkert, men svært forurenset. Pixabay.
Del saken

Et flertall av Europas elver, bekker og innsjøer er svært forurenset av kjemikalier og andre giftstoffer, slår en studie fra 2018 fast.

Studien European waters—assessment of status and pressures 2018 er gitt ut av EU-baserte European Environmental Agency (EEA). 130.000 vannkilder er evaluert i perioden 2010 til 2015.

Konklusjonen var nedslående. Kun omlag 40 prosent av vannkildene fikk godkjentstempel. Situasjonen for grunnvann var bedre, her ga 74 prosent av målingene godkjent resultat.

Åpne vannkilder forurenses hovedsaklig av jordbruk og dårlig behandling og rensing av kloakk. Mens forurensning av grunnvann i større grad skyldes utslipp av kjemikalier fra industri, selv om også grunnvannet lider av forurensning fra jordbruk, da særlig nitrater fra kunstgjødsel.

Situasjonen er mest kritisk i sentrale europeiske land som Tyskland, Ungarn og Tsjekkia, hvor opptil 90 prosent av vannkildene er forurenset. Også England kommer svært dårlig ut av undesøkelsen.

Vi kan trøste oss med at de skandinaviske landene (og Skottland) er blant vinnerne med minst forurensede vannkilder.