illustrasjonsfoto:Pixabay/CherylHolt
Del saken

Stadig flere studier viser at barn allerede ved 4-årsalderen oppsøker selvstendighet og mer uavhengighet fra foreldrene. Dette ifølge en omfattende artikkel i Psychology Today

Men denne muligheten for uavhengighet er i ferd med å forsvinne i våre moderne, vestlige samfunn, hvor alt handler om barnas trygghet, sikkerhetsforskrifter etc. Problemet er bare at dette ikke gjør barna trygge på lang sikt.

Barn som ikke får muligheten til å utforske verden litt på egen hånd, utvikler ikke en god vurderingsevne på hva som er farlig. Dette kan ha store konsekvenser senere i livet.

Jegere/samlere
Antropologisk feltarbeid blant stammefolk har vist at det er nokså utbredt at det går et klart skille ved ca. 4 år. Barn under denne alderen ammes gjerne, og beveger seg sjelden utenfor de voksnes synsfelt.

Men 4-åringer tillates gjerne små ekspedisjoner på egenhånd, utenfor de voksnes synsfelt. De får love til å trene på å være selvstendige. Tusenvis av år med prøving og feiling har altså lært stammesamfunnene at når barna blir omtrent 4 år gamle, så ikke bare ønsker de å søke uavhengighet fra de voksne, men de er også kapable til å takle det.

Sudbury Valley School
Artikkelen forteller også om skolen som setter disse teoriene ut i praksis. Sudbury Valley School har som prinsipp at barna skal være i stand til å ta vare på seg selv. Ingen voksne fotfølger barna rundt for å passe på de.

I skolegården, som ikke er inngjerdet, er det store steiner og trær å klatre i. Det er en dam man må passe seg for. Bilveien går rett forbi, uten gjerde. Det er gammeldagse, «farlige» sklier som mange andre skoler har revet på grunn av sikkerhetshensyn.

Det interessante er at skolen tar inn elever helt ned til 4 år, riktignok etter en ukes prøveperiode for de aller yngste. Skolen har altså kommet frem til samme aldersskille som stammesamfunnene.

Skolen har vært i drift i 50 år, og har ikke opplevd en eneste dødsulykke.

Barnet starter å tenke verbalt
Artikkelen viser til mye annen forskning som synes å bekrefte at det skjer et skifte fra tilknytning til uavhengighet når barnet er omtrent 4 år. En av de endringene som har stor betydning er endret bruk av språket.

Først lærer små barn seg enkeltord. Deretter å sette sammen små, konkrete setninger. Etter hvert utvikler man en evne til å kommunisere med andre. Så skjer noe avgjørende: Barnet blir i stand til å kommunisere med seg selv.

De trener ofte på dette ved å snakke med seg selv. Etter hvert kommer de dithen at de kan si til seg selv at det eller det er farlig, det tenker verbalt og ofte ved å formulere tankene i talte ord. På denne måten kan de begrense seg selv for å unngå farlige situasjoner.

Konklusjon
Inntil svært nylig forsto man at barn i en viss alder utviklet sunn fornuft og selvkontroll. Men barn i dag lever dessverre i en tidsalder hvor voksensamfunnet ikke tror på barnas evner, og barna blir hemmet i sin utvikling av overbeskyttelse og mangel på fri lek.

Dessverre har det utviklet seg et dogme som fokuserer mer på å lære barna faglig kunnskap i stadig yngre alder, med undervisning i barnehagen etc. Men vi har glemt at målet med barndommen er å skape selvstendige mennesker som har vurderingsevne nok til å ta vare på seg selv.

Dette har i tusenvis av år skjedd gjennom selvstendig utforskning og fri lek.

Slipp barna fri!