Illustrasjonsfoto: Pixabay
Del saken

27 551 ble døpt i Den norske kirke i fjor. Tall fra Den norske kirkes medlemsregister viser at tilbakegangen i antallet døpte nå flater ut.

– Vi gleder oss over alle som velger dåp og vi gleder oss med de mange tusen familier som hvert år er med på feiring av dåp i kirken, sier direktør i Kirkerådet, Ingrid Vad Nilsen.

Dåp ikke er selvsagt, heller ikke for kirkemedlemmer som får barn. Dette vet kirkens medarbeidere mye om, heter det i pressemeldingen fra Kirkerådet.

Direktør i Kirkerådet, Ingrid Vad Nilsen. FOTO: Den Norske Kirken

– De senere årene har menighetene i økende grad prioritert kommunikasjon med foreldre og familier som skal ta stilling til om de ønsker å bære sitt barn til dåpen. Tallgrunnlaget i medlemsregisteret gir grunn til forsiktig optimisme med tanke på kommende år, mener Ingrid Vad Nilsen.

68,6 prosent i statskirken

Det er dåpen som gir medlemskap i Den norske kirke.

68,6 prosent av befolkningen var medlemmer eller tilhørende av Den norske kirke ved utgangen av 2019. Det utgjorde 3.679.850 personer.

I tillegg kommer medlemmer bosatt i utlandet.

Statistisk sentralbyrå (SSB) la 16. mars fram foreløpige 2019-tall fra KOSTRA (Kommune Stat-statikken fra SSB).

Tallene omfatter blant annet kirkestatistikk innrapportert av menighetene i Den norske kirke.