credit: PublicDomainPictures
Del saken

Stadig flere svenske menn har problemer med å finne seg en partner og få barn, ifølge en ny studie. 22 prosent av Sveriges 45 år gamle menn er ikke blitt fedre. Tilsvarende tall for damer er bare 13 prosent. Gapet mellom menn og kvinner vokser.

Anne Boschini er dosent i nasjonaløkonomi ved Institutt for sosial forskning ved Stockholms universitet. Hun og en annen nasjonaløkonom har sett nærmere på spørsmålet.

Menn med lav utdannelse og lav inntekt velges ofte bort av kvinner, og således får disse mennene langt sjeldnere barn.

– En mann som roter med sin karriere risikerer å bli uten barn. Og det holder ikke å være velutdannet, han bør tjene bra også, viser vår studie, sier Boschini.

Mennenes inntekt er en voksende faktor. På 70-tallet hadde 28 prosent av de 45 år gamle mennene med lav inntekt ikke fått barn. På 2010-tallet har denne andelen vokst til hele 41 prosent.

– Menn som ikke lykkes på arbeidsmarkedet går helt enkelt ikke hjem hos kvinnene, sier Marianne Sundström, som er professor i arbeidsmarkedskunnskap ved Stockholms universitet.

Hun peker på at dagens nye teknikker for å motvirke barnløshet først og fremst hjelper kvinner med å bli foreldre, og ikke menn.

– På sett og vis fører jo kvinnene denne ulikheten videre ettersom de premierer menn med høye inntekter, sier professor Sundström.

Den høye innvandringen til Sverige de siste årene, som til stor del består av unge menn, hjelper heller ikke på problemet. Tvert imot. Resultatet av dette har vært at Sverige har fått forskjøvet sin kjønnsfordeling, med en voksende overvekt menn.

Forskning viser at menn som ikke slår seg ned og stifter familie i langt høyere grad risikerer å havne i misbruk eller søke seg til voldelig oppførsel og ekstremistiske grupperinger. Således vil den økende andelen lavutdannede menn som ikke får slått seg ned lede til et mer voldelig samfunn i Sverige.