Fengselsførstebetjent og avdelingsleder Lisa Normann og domfelte "Kristian" under 10-årsmarkeringen for rusmestringsenheten på Ullersmo. , FOTO: Kriminalomsorgsdirektoratet
Del saken

Det er vondt, hardt, tøft, sårt og vanskelig for de innsatte å være der. Men det gir resultater. Rusmestringsenheten i Romerike fengsel Ullersmo avdeling markerte nylig sitt 10-årsjubileum.

– 10-åringen er sunn og frisk, har hjulpet mange og har mange år foran seg, fastslo fengselsleder Ole Jonny Rydland da han ønsket velkommen til markeringen.

Rusmestringsenheten hadde invitert sine samarbeidspartnere i og utenfor fengselet og de innsatte til å delta på markeringen.

Ringer og slår av en prat

– Mange av de som har vært her har det gått utrolig bra med, tross at de hadde dårlige odds. Det hender at de ringer for å slå av en prat og fortelle hvordan livet deres er,
sier fengselsinspektør Kjetil Hoff som var med på å etablere enheten i en pressemelding fra Kriminalomsorgsdirektoratet.

Rusmestringsenheten på Ullersmo er bemannet med både fengselsfaglig, sosialfaglig og rusbehandlingsfaglig kompetanse.

Den har plass til 12 innsatte, og det er ingen automatikk i at de kommer til denne avdelingen i fengselet: De må sende skriftlig søknad og møte til opptaksintervju.

– Vi ser etter motivasjon hos innsatte, og vi kartlegger fysisk og psykisk helse og vurderer om de kan ha nytte av denne formen for oppfølging, rehabilitering og behandling som i hovedsak foregår i gruppe.

– Det er ikke alle psykiske diagnoser som er egnet for behandling i gruppe, sier fengselsførstebetjent Lisa Normann som er avdelingsleder for rusmestringsenheten.

Avhengighetsproblemer

Oppholdet i enheten varer minimum tre måneder, vanligvis i ett år, og inntil to år for forvaringsdømte. De innsatte som kommer til enheten har varierte rusproblemer.

– Vi jobber bredt med avhengighetsproblemer. Det er ikke så mange som bare har et alkoholproblem lenger, det handler om medikamentmisbruk, narkotikamisbruk og forskjellige former for blandingsmisbruk. Noen har også et avhengighetsforhold til egen kriminalitet, og vi har også hatt rene spilleavhengige her, sier Lisa Normann.

Også en tidligere innsatt på rusmestringsenheten var invitert til markeringen. «Kristian» lever nå et liv uten kriminalitet og bidrar i arbeidet med å rehabilitere andre domfelte når de skal tilbake til samfunnet.

I fengsel som 15-åring

– Jeg begynte med kriminalitet da jeg var åtte, og kom i fengsel første gang da jeg var 15. Jeg begynte med narkotika som selvmedisinering. På et tidspunkt var det faktisk godt å komme i fengsel, jeg ville bare bort fra alt der ute, sier han.

Etter hvert innså han at han måtte ha hjelp, og søkte seg til rusmestringsenheten.

– Ja, og du var så motivert at du allerede da du kom insisterte hardt på at du skulle være her et helt år, svarer Lisa Normann. «Kristian» ler, og fortsetter:

– Det beste ved å være på rusmestringsenheten er at det er fe ngsel til å vise følelser og til å snakke om følelser. Dette er en motsetning til den følelseskulda du ellers møter i det kriminelle miljøet. De som jobber på enheten tok seg tid til å snakke skikkelig med meg, og da var det lettere å åpne seg. Jeg savnet både å bli sett og utfordret, og her ble jeg det, sier han.

Samtidig skjønnmaler han ikke oppholdet.

– Det er ikke alltid enkelt å være på et sted som dette, men det er sannelig ikke enkelt å være utenfor fengselet heller! Det kan være veldig vanskelig å stå i en utfordring, men her fikk jeg gjøre det mens jeg også var skjermet, sier han.

Hvem er du og hva vil du?

Lista over temaer som jobbes med under oppholdet i rusmestringsenheten er lang:

Hvem er du?
Hva vil du?
Hvordan kan du få det til?
Følelser, kommunikasjon, relasjonen til familie og andre, nettverksbygging, fysisk aktivitet, arbeid og utdanning, økonomi og gjeld – og det å finne bolig og bo.

Sakte, men sikkert har «Kristian» beveget seg mot et vanlig liv uten kriminalitet og narkotika. Nylig kjøpte han månedskort på bussen. Det var første gang i livet at han gjorde det.

Det er totalt 18 fengsler i Norge som har avdelinger som arbeider spesielt med innsattes rusproblemer. Dette er:

• 13 rusmestringsenheter i følgende fengsler:

Romerike fengsel Ullersmo avdeling, Indre Østfold fengsel Trøgstad avdeling, Halden fengsel, Ravneberget fengsel, Telemark fengsel Skien avdeling, Bastøy fengsel, Arendal fengsel Evje avdeling, Stavanger fengsel, Bergen fengsel, Hustad fengsel, Trondheim fengsel Leira avdeling, Bodø fengsel og Tromsø fengsel.

• 2 Stifinner-avdelinger i Oslo og Bredtveit fengsel.

• 3 nyere rusavdelinger fra 2017 i Indre Østfold fengsel Eidsberg avdeling, Trondheim fengsel og Bjørgvin fengsel.