Å gå på ski er god helse , og kan samtidig være en sosial aktivitet på tvers av generasjonene. Pixabay
Del saken

Kun tre av ti voksne voksne følger anbefalingene om fysisk aktivitet. Barn derimot er mer aktive, men aktiviteten synker med alderen.

Regjeringen la fram en handlingsplan for fysisk aktivitet «Sammen om aktive liv. Handlingsplan for fysisk aktivitet 2020-2029».

I handlingsplanen skriver de at å være fysisk aktiv gir glede og mestring for mange, og det handler ofte om å gjøre noe sammen med andre. Fysisk aktivitet er samtidig nødvendig for å utvikle og opprettholde god helse og livskvalitet gjennom hele livet. Handlingsplanen advarer om at vi er generelt for lite fysisk aktive og bruker for mye tid i ro. Aktivitetsnivået synker med alderen, og vi ser nå at nedgangen starter tidligere enn før – allerede ved niårsalder. Det er en urovekkende utvikling.

Les også: Intervalltrening: – Den absolutt beste treningen for alle

– Regjeringen tar med denne handlingsplanen viktige grep for å skape et mer aktivitetsvennlig samfunn. Fysisk aktivitet understrekes som et nasjonalt hensyn som skal ivaretas i samfunns- og arealplanlegging. Nullvekstmålet videreutvikles med sikte på mer miljø- og klimavennlig transport. Det er både aktivitets- og helsevennlig, skriver de i forordet.

De vil øke andelen i befolkningen som oppfyller anbefalingene om fysisk aktivitet med 10 prosentpoeng innen 2025. I dag ligger den på 30 prosent. Folkehelseinstituttet (FHI) skriver at de fleste 6-åringer oppfyller minimumsanbefalingene, men bare halvparten 15-åringene oppfyller anbefalingene.

Les også: 10 tiltak som hjelper deg igang med treningen

– Fysisk aktivitet er en av de viktigste livsstilsfaktorene for god helse. Regelmessig fysisk aktivitet reduserer risikoen for tidlig død og en rekke ikke-smittsomme sykdommer, som type 2 diabetes, hjerneslag, hjerte- og karsykdommer og mange former for kreft, sier Ulf Ekelund i FHI til NTB, og legger til:

– Det er viktig at kommunene sørger for å ha nærmiljøer, skoler og barnehager som innbyr til aktivitet, forteller Ekelund.