Illustrasjonsfoto. Pixabay
Del saken

Landets eldre får nå sitt eget ombud som skal fremme deres interesser og arbeide for et mer aldersvennlig samfunn. Det er Bente Lund Jacobsen som blir Norges første eldreombud.

– Vi blir stadig eldre og vi blir stadig flere eldre. Vi trenger et ombud som både løfter fram eldres behov og eldres ressurser i samfunnet. Bente Lund Jacobsen har lang erfaring fra næringslivet med å bygge relasjoner og samarbeide med lokale og nasjonale myndigheter. Jeg er trygg på at hun vil bli en god talsperson og pådriver for eldres interesser, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie fredag.

Lund Jacobsen er nå direktør for Næringsforeningen Ålesundsregionen og har bakgrunn fra Mørenot, Shell-konsernet og Manpower.

Hun er er 56 år gammel.

– Vil fremme eldres interesser

– Jeg ser fram til å ta fatt på oppgaven som eldreombud, og fremme eldres interesser på alle samfunnsområder. Jeg skal se på hvordan vi kan utnytte ressursene og løse utfordringene med en voksende eldregenerasjon. Dette må settes på agendaen i samfunnsdebatten, i det politiske miljøet og blant de eldre selv, sier Bente Lund Jacobsen.

Eldreombudet blir lokalisert til Ålesund, sammen med Senter for et aldersvennlig Norge. Dette innebærer at byen vil samle mye kompetanse som er viktig i arbeidet med å utvikle en framtidsrettet eldrepolitikk.

Eldreombudet blir ansatt på åremål for en periode på seks år og tiltrer etter nærmere avtale.

Regjeringen følger med dette opp Granavolden-plattformen om å etablere et Eldreombud etter modell av Barneombudet.