NATOs stående minerydderstyrke under øving utenfor Tyskland i februar 2020. Foto: Marius Vågenes Villager
Del saken

Om morgenen fredag 21. februar ankommer fem fartøy i NATOs stående minerydderstyrke Oslofjorden. Ved kai i Oslo kan publikum komme ombord i flere av båtene.

Det blir spektakulært, når såvidt mange militære skip seiler inn Oslofjorden på en gang fredag morgen. I Oslofjorden skal styrken de neste ukene drive allierte operasjoner blant over 1500 gamle krigsminer fra 1. og 2. verdenskrig.

Involvert i øvelsen er den den norske minerydderen KNM «Otra» og deres allierte kollegaer om bord på FGS «Donau» (Tyskland), BNS «Bellis» (Belgia), HNLMS «Willemstad» (Nederland) og HMS «Grimsby» (Storbritannia).

Det skal drives allierte operasjoner i området indre Oslofjord til Færder fyr, melder Forsvaret.

Viktig å ha solid minerydderkapasitet

NATOs stående minerydderstyrke under øving utenfor Tyskland i februar 2020. Foto: Marius Vågenes Villager

Styrkens hovedoppdrag er ifølge Forsvarets pressemelding å sørge for at sivil skipstrafikk og militære forsterkninger kan forflytte seg i trygge farvann i fred, krise og krig.

Styrkesjefen fra Norge mener at minerydderkapasiteten er en forutsetning for alliert forsterkning.

– Hvis det bryter ut en krig, vet vi at det meste av alliert forsterkning og forsyninger vil komme sjøveien. Da er det vår oppgave å undersøke farvannene og fjerne eventuelle miner som kan utgjøre en trussel for handelstrafikk og militære forsterkninger, sier kommandørkaptein Henning Knudsen-Hauge som har ledet den maritime styrken siden januar.

Gruppens ansvarsområde er Nord-Europa, inkludert Østersjøen. For ukene i Oslo er målet å skaffe seg et bedre bilde av hva som befinner seg i Oslofjorden av gamle miner og andre minelignende gjenstander.

– Uten oss kommer ingen alliert forsterkning, og all handelstrafikk vil stanse, forklarer Henning Knudsen-Hauge.

Kartlegger gamle miner

– Bare i Oslofjorden vet vi at det fremdeles ligger mer enn 1500 miner fra verdenskrigene. Ved å danne oss et bilde av hva som befinner seg på havbunnen nå i fredstid, blir det enklere å skille mellom allerede kjente miner, mot eventuelle nye og ukjente minelignende gjenstander dersom vi en dag må rydde Oslofjorden i en reell krise eller krig, forklarer Henning Knudsen-Hauge.

Fartøyene vil bruke helgen til offisielle besøk, rekreasjon og hvile, etter en periode med alliert trening og øving.

Lørdag åpner flere av fartøyene for publikum, noe som vil gi Oslos befolkning mulighet til å besøke styrken og få et større innblikk i hvilke operasjoner de driver med.