En av reklameplakatene til Gender Identity Development Service (GIDS). Skjermbilde fra hjemmeside.
Del saken

The Times rapporterte nylig om alvorlige bekymringer blant leger ansatt ved Gender Identity Development Sevices (GIDS) i England.

Avisen har snakket med fem leger som har sagt opp sine stillinger. De mener at homofile barn som sliter med sin seksuelle identitet får feilaktig diagnostiseres som transkjønnede.

Legene stiller spørsmål ved om denne praksisen er etisk forsvarlig og trygg nok for pasientene. De frykter altså at det nasjonale helsevesenet (NHS) bedriver virksomhet som er direkte skadelig for de involverte barna.

Carl Heneghan er professor i bevisbasert medisin ved University of Oxford, og han uttaler til The Times:

– Gitt det svært sparsomme bevismaterialet, kan man betegne bruken av de medisinene på barn med kjønnsdysfori som hovedsakelig uregulerte menneskelige forsøk på barn.

Det er dessuten en eksplosiv vekst i antall barn som kontakter NHS for utredning om kjønnsdysfori. Forklaringen på den enorme veksten (en 25-dobling på kun åtte år!) kan ikke bare være medisinsk:

Statistikk fra GIDS. Skjermbilde fra hjemmeside.

Sterke reaksjoner

Dette har skapt sterke reaksjoner, men svært få av reaksjonene er til støtte for legene. Selv The Times får kritikk: De anklages for transfobi, intoleranse og klassikeren «å forårsake dødsfall blant transkjønnede barn», bare fordi de rapporterer om legenes bekymring.

En tweet fra en MP for Labour er typisk:

Komplekst

Dette er et komplekst tema, og frontene er mildt sagt steile. Enkelte transaktivister er nådeløse mot motstandere, og som vi har skrevet tidligere tar de i bruk ekstreme virkemidler.

Nå er det altså journalister som skal trues til stillhet. Det er nokså åpenbart at disse aktivistene absolutt ikke ønsker en åpen og ærlig debatt om temaet, noe vi kjenner igjen fra andre omstridte tema (innvandring, klima, feminisme etc.)

Kjønnsdysfori (ubehag med eget kjønn) er en lidelse som i stor grad rammer unge mennesker rundt pubertal alder. Det er ikke vanskelig å sympatisere med disse barna, som i mange tilfeller får store problemer i løpet av pubertet og oppvekst.

Feil behandling

Men det er ikke gitt at medisinering og innledende kjønnsendring er den beste behandling. Tross alt aksepterer ca 80 % sin kropp etterhvert, og av disse har omlag 80 % avvikende seksualitet.

Dessuten viser undersøkelser at den skyhøye selvmordsraten blant transkjønnede ikke påvirkes positivt av en kjønnsoperasjon.

Nettopp derfor burde man diskutere disse problemene saklig, holde absolutt alle kjønnsforskere og aktivister langt unna enhver påvirkning, og lene seg til tradisjonell medisin og seriøs forskning.

Så kan den enkelt ta en avgjørelse når man blir myndig.