Illustrasjonsfoto: Pixabay
Del saken

I løpet av de to siste ukene har 194 innsatte fått fremskutt løslatelse fra norske fengsler for å redusere risikoen for koronasmitte.

Kriminalomsorgsdirektoratet besluttet mandag 16. mars at såkalt fremskutt løslatelse skal tas i bruk for å redusere antall innsatte i fengslene.

Formålet er å minimere smitteutbrudd i fengslene blant både innsatte og ansatte, og at alle innsatte så raskt som mulig skal gjennomføre straffen i enerom, melder Kriminalomsorgsdirektoratet.

Pr. 27. mars er det fortsatt 28 innsatte som deler rom. Dette er likevel en betydelig nedgang fra 20. mars, da tallet var 147.

Les også: Koronatiltakene skaper økt bekymring hos barn med foreldre i fengsel

Slipper ut tidligere

Fremskutt løslatelse betyr at domfelte løslates noe før den tiden de ellers ville ha blitt løslatt.

Ved fremskutt løslatelse skjer løslatelsen 10, 20 eller 30 dager tidligere enn den ellers ville ha skjedd, avhengig av dommens lengde.

Fremskutt løslatelse kan gis for alle typer innsatte, men kun dersom det anses som sikkerhetsmessig tilrådelig å løslate den innsatte, heter det fra Kriminalomsorgsdirektoratet.

Dette vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Kalles ikke inn til soning

Det er også besluttet å stanse innkalling og mottak av innsatte til fengsler med lavt sikkerhetsnivå.

Domfelte som allerede er innkalt til slik soning, gis beskjed om at de ikke skal møte.