Illustrasjonsbilde, Shutterstock
Del saken

Det forskes mye på hvorfor ekteskap går i oppløsning. Kan denne kunnskapen hjelpe de som i utgangspunktet ønsker å forbli gift?

Skal man forske på skilsmisse, har samfunnsvitere to muligheter: De kan enten observere ulike ektepar, og forsøke å forstå hvilke tegn som peker mot et brudd. Eller så kan de rett og slett spørre folk om hvorfor ekteskapet tok slutt.

Det siste alternativet gir mer konkrete svar, og en artikkel av psykologen Scott M. Stanley publisert hos Psychology Today fokuserer på flere studier av denne typen. Ved å se på disse studiene har Business Insider sammenfattet det hele i syv hovedgrunner til at ekteskap går i oppløsning.

Utroskap

Utroskap fører ofte til skilsmisse. Men det er viktig å understreke at ekteskapsbrudd ikke er en nødvendig konsekvens av utroskap.

Rusmisbruk

Alkohol og andre rusmidler skaper ofte konflikter i ekteskaper, og virker ofte som «dråpen som får begeret til å renne over».

Mangel på forpliktelse

Hvis den ene parten føler at den andre ikke er villig til å forplikte seg, og ikke gjør tilstrekkelig innsats for at ekteskapet fungerer, øker risikoen for skilsmisse. Flere studier viser at følelsen av å dra lasset alene fører til ekteskapsbrudd.

For mye krangling og konflikter

Særlig hvis man har den samme krangelen om og om igjen. Dette kan skyldes at man genuint ønsker ulike ting, men også at man rett og slett ikke evner å snakke om uenighet på en fruktbar måte. Et tips er å lære seg å lytte og forsøke å forstå partneren og vise empati.

Å vokse fra hverandre

I en studie fra 2012 valgte mer en halvparten dette som en av grunnene til skilsmissen. Det skjer mye i løpet av et langt liv, og det er ikke unaturlig at interesser utvikler seg i ulike retninger. Særlig gjelder nok dette for de som gifter seg tidlig.

Å bli gift for tidlig

Mange oppgir at man ble gift for tidlig som en viktig grunn til skilsmissen. Svært mange ekteskap inngått før man er 22 år ender i skilsmisse. Forskning antyder at de som gifter seg omtrent i slutten av tyveårene har størst sjanse for å lykkes. Venter man til man har passert 35 øker sjansen for skilsmisse igjen.

Økonomiske problemer

Dette er faktisk en av hovedgrunnene folk oppgir for å søke familierådgivning. Det anbefales at man er åpne om økonomi allerede før man gifter seg, og at man samarbeider og tar økonomiske avgjørelser i fellesskap.

Les også: Skilsmissebarn har større sannsynlighet for selv å oppleve skilsmisse

Samtidig har holdninger til ekteskapet endret seg med kvinnefrigjøring og andre endringer i samfunnet. Før ble man skilt på bakgrunn av negative opplevelser, som vold, alkohol etc. Nå er mangelen på positive opplevelser tilstrekkelig. Som psykolog og professor Frode Thuen sier til VG:

– Hvis vi går noen tiår tilbake, handlet det mer om tilstedeværelse av negative ting. I ekteskapsloven da måtte du ha en objektiv grunn for å skille deg, for eksempel fyll, hor eller vold. I dag trenger du ikke det. I dag er fravær av positive ting mer dominerende, som kjærlighet og begjær.

Han legger til:

– Man tenker at hvis ikke dette er bra, eller jeg ikke kan utvikle meg i forholdet, så vil jeg ikke være der mer.

Terskelen for å bryte opp er lavere enn før, mener Thuen:

– Først og fremst er det fordi det er blitt mer sosialt akseptert å gå fra hverandre. Før var kvinnen avhengig av mannen økonomisk, og holdt ut selv om de ikke var veldig glade i hverandre. Men disse ytre rammene har forsvunnet, sier han.