Nabokrangel om en bod på Vendla på Nesøya i Oslo har ført til at den ene partenn har delt den i to da han mener halvparten av den gamle boden står på hans eiendom. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix
Del saken
Høyesterett har avvist anken fra Arne Vigeland, som ble dømt til 120 dagers fengsel for å ha kappet naboens uthus på Nesøya i Asker.

Tidligere fondsforvalter Vigeland anket dommen fra Borgarting lagmannsrett i oktober fjor. Der ble straffen skjerpet ved at hele tingrettens dom på 120 dagers fengsel ble gjort ubetinget. Lagmannsretten satte videre erstatningen til to naboer og et forsikringsselskap til 750.000 kroner. Vigeland anket over saksbehandlingen, lovanvendelsen og straffeutmålingen. Han begjærte også ny behandling av erstatningskravene.

Høyesteretts ankeutvalg slår imidlertid fast at det ikke er tilstrekkelige grunner som taler for at forretningsmannens anke skal få en full behandling i Høyesterett. Derfor får Vigeland ikke fremmet saken.

Saken er dermed rettskraftig avgjort, og Vigeland må sone straffen.

Det var i 2014 at Vigeland fikk naboens uthus kappet i to fordi han mente deler av bygget sto på hans tomt. En dom fra 2016 bekrefter at uthuset faktisk sto på hans eiendom, men naboen ble tilkjent eksklusiv bruksrett.

Lagmannsretten beskrev Vigelands handlinger som preg av selvtekt og mente måten de var gjennomført på som skjerpende. Også en annen nabo opplevde at Vigeland fikk revet en nærmere 70 år gammel røysmur og fjernet to frukttrær og flere bærbusker.