Bare i Oslofjorden har Forsvaret historiske data som sier at det skal være droppet over 1.800 miner under andre verdenskrig. Av disse er 330 lokalisert, og 100 fjernet. FOTO: Forsvaret
Del saken
NATOs stående minerydderstyrke har de siste to ukene funnet 35 historiske sjøminer og tre britiske flybomber i Oslofjorden fra andre verdenskrig.

Etter å ha søkt etter gamle miner fra andre verdenskrig i 10 dager, avsluttet NATOs stående minerydderstyrke (SNMCMG1) denne uka sin operasjon i Oslofjorden.

Funnene er gjort etter å ha avsøkt områdene Indre Oslofjord, Holmestrand, Svelvik, Sandebukta, Drammensfjorden, Jeløya og innseilingen til Fredrikstad, ifølge Forsvarets egne nettsider.

– Vi har undersøkt over 170 minelignende objekter i Oslofjorden. Av disse var 38 av dem bekreftet å være historiske eksplosiver fra andre verdenskrig, forklarer styrkesjefen for NATO-styrken, den norske kommandørkapteinen Henning Knudsen-Hauge.

NATOs stående minerydderstyrke har de siste to ukene funnet 35 historiske sjøminer og tre britiske flybomber i Oslofjorden fra andre verdenskrig. FOTO: Forsvaret

Over 1.800 miner fra krigen

NATOs stående minerydderstyrke sitt hovedoppdrag er å sørge for frie og trygge farvann for sivil og militær skipstrafikk i fred, krise og krig.

Det vil si å sørge for at den sivile skipsfarten kan holde frem, og at militæreforsterkninger kan forflytte seg i trygge farvann, heter det fra Forsvaret i forbindelse med at NATOs mineryddere har jobbet i norske farvann i flere uker.

– Hvis det bryter ut krig, vil det meste av eventuell alliert forsterkning komme sjøveien. Da er det vår oppgave å sørge for at farvannene er frie for miner og trygge å ferdes i. Uten dette kommer det ingen alliert forsterkning, forklarer styrkesjef Henning Knudsen-Hauge.

Les også: NATOs minerydderflåte seiler inn Oslofjorden

Internasjonal styrke

Styrken som har foretatt mineryddingsoperasjonen, er den norske minerydderen KNM «Otra» og hennes allierte kollegaer om bord på FGS «Donau» (Tyskland), BNS «Bellis» (Belgia), HNLMS «Willemstad» (Nederland) og HMS «Grimsby» (Storbritannia).

Skipene seilte inn Oslofjorden den 21. februar i år og har etter det vært i operativ tjeneste.

Bare i Oslofjorden har Forsvaret historiske data som sier at det skal være droppet over 1.800 miner under andre verdenskrig.

Av disse er 330 lokalisert, og 100 fjernet, ifølge Forsvaret på nett.

Minerydderstyrkens hovedoppdrag er ifølge Forsvaret å sørge for at sivil skipstrafikk og militære forsterkninger kan forflytte seg i trygge farvann i fred, krise og krig. FOTO: Forsvaret